Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων

Το εγχειρίδιο «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων»  είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Συμβίωση: Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο» που υλοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. 

Περισσότερα...

Εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων

Σας γνωστοποιούμε ότι η η ΚΣΤ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα Αρχαιολογικά Μουσεία Πειραιά, Σαλαμίνας, Αίγινας και Πόρου κατά το σχολικό έτος 2014-15.

Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλ. 210 45 90 707 και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://kstepka.wordpress.com/

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου της Ακρόπολης-2014-15

Σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ακρόπολης ή για την οργάνωση ανεξάρτητης σχολικής επίσκεψης είναι απαραίτητη η κράτηση. Οι σχολικές κρατήσεις στο Μουσείο Ακρόπολης ξεκινούν τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014. 

Περισσότερα...

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων

Το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014 ? 2015, θα παρουσιάσει δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα:           

«Ερευνάμε και συζητάμε για τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967»

?Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Γ΄ Γυμνασίου & Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου.
?Τόπος παρουσίασης: Αμαλίας 14, Σύνταγμα (Εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων).

«1974: Η αποκατάσταση της δημοκρατίας»

?Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Γ΄ Γυμνασίου & Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου.
?Τόπος παρουσίασης: Κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, Β. Σοφίας 2 (Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου).
?Συμπεριλαμβάνεται και επίσκεψη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να κλείνουν ραντεβού τηλεφωνώντας καθημερινά στους αριθμούς 210 3692429 και 210 3692106, από τις 09:00 έως τις 16:00. Περισσότερες πληροφορίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων  ανακοινώνει την ανάρτηση νέου εκπαιδευτικού υλικύ με τίτλο «Η Διαφορετικότητα: Δικαίωμα και Κατάκτηση»,. Το υλικό  περιλαμβάνει Φάκελο για τον Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικά Εργαστήρια, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση».