Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων  ανακοινώνει την ανάρτηση νέου εκπαιδευτικού υλικύ με τίτλο «Η Διαφορετικότητα: Δικαίωμα και Κατάκτηση»,. Το υλικό  περιλαμβάνει Φάκελο για τον Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικά Εργαστήρια, αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση».

 

Joomla templates by a4joomla