Εκδρομές εξωτερικού

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχθηκε η υπηρεσία μας σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών εκτός της χώρας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Τα θέματα μετακινήσεων ρυθμίζονται από την υπ. Αρ. 129287/Γ2/2011 ΥΑ στην οποία αναφέρεται ότι στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής πρέπει να αναγράφεται το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού ξεχωριστά για κάθε ημέρα.

Σχετικά με αιτήματα τροποποίησης των ομάδων μαθητών σας διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 3 της ΥΑ υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για τις επισκέψεις στα πλαίσια καινοτόμων προγραμμάτων. Εκεί αναγράφεται η φράση: «που αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν τα προγράμματα»

Στο άρθρο 8 παρ. 2 αναγράφεται ότι: « Για τις μετακινήσεις των περιπτώσεων 3 & 5 τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών αναγράφονται στην απόφαση του συλλόγου Διδασκόντων του ιδίου άρθρου».

Περισσότερα...

Έγκριση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σχολ. έτους 2013-14

Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη πράξη της Επιτροπής Σχολικών δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί.

Για την καλύτερη οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων, επισημαίνεται ότι:

Οι εκπαιδευτικοί  που είναι συντονιστές των προγραμμάτων, τηρούν ημερολόγιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων κατά εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τη διεξαγωγή του προγράμματος και  παρευρίσκονται σε κάθε συνάντηση.

Περισσότερα...

Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων 2013-14

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων έως την 6η Δεκεμβρίου 2013.

Αρχείο εγκυκλίου σχολικών δραστηριοτήτων 2013-14

Αρχείο σχεδίου υποβολής προγράμματος 

Υπόδειγμα πρακτικού

Ενημερωτική συνάντηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, 20/11

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας δια των Υπευθύνων Αγωγής Σταδιοδρομίας,  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προγράμματα  σχολικών δραστηριοτήτων,  πραγματοποίησε  ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 20η Νοεμβρίου απότις 17.00 έως τις 19.00, στους χώρους του 4ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου Μενάνδρου 9 & Πυθαγόρα, με τίτλο: «Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και Πολιτιστικών θεμάτων».

Παρουσίαση Γιακουμάτου, 20/11

Εγκύκλιος προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτους 2013-14

Για τα Προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο. Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δύο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει το  Πρόγραμμα ή εναλλακτικά τους δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου. Για συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες το ανώτατο όριο συμπλήρωσης ωραρίου ορίζεται σε δύο ώρες για κάθε εκπαιδευτικό.

Για όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων την επιστημονική και  καθοδηγητική εποπτεία έχουν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων & Σχολικών Δραστηριοτήτων.   

Η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών Δραστηριοτήτων έχει ως εξής: 

Περισσότερα...

Joomla templates by a4joomla