Προετοιμασία φακέλου απολογισμού προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Κατόπιν ερωτημάτων εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί, που είχαν αναλάβει Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, καλούνται να προετοιμάσουν τον φάκελο απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Στο φάκελο συμπεριλαμβάνονται:

Περισσότερα...

Ανακοινοποίηση απόφασης έγκρισης προγραμμάτων σχολ. δραστηριοτήτων

Επισυνάπτονται 1) Απόφαση ανακοινοποίησης απόφασης έγκρισης σχολ. δραστηριοτήτων

2) Πίνακες πολιτιστικών προγραμμάτων

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak-sxol-drast.pdf)anak-sxol-drast.pdf[Ανακοινοποίηση απόφασης ψηφιακή]438 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (programs_politistika-anak.pdf)programs_politistika-anak.pdf[Πίνακες προγραμμάτων Π.Θ.]620 kB

Οδηγίες για την υποβολή προγραμμάτων και παρουσιάσεις ενημερωτικών συναντήσεων για τις σχολικές δραστηριότητες

Οδηγίες για την υποβολή σχεδίων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Α) συμπλήρωση online ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης στη διαδρομή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  με χρήση των κωδικών myschool της σχολικής μονάδας. Προσοχή: επειδή το σύστημα για λόγους ασφαλείας κλειδώνει αν αφήνετε ανενεργή τη συμπλήρωση, προτείνεται η τακτική προσωρινή αποθήκευση του σχεδίου.
Β) Οριστική υποβολή (δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του σχεδίου και στη συνέχεια οριστικής υποβολής του).
Γ) Εκτύπωση του σχεδίου μετά την οριστική υποβολή
Δ) Υπογραφή και θεώρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας
Ε) Το θεωρημένο σχέδιο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρακτικού συλλόγου και πίνακα συμμετεχόντων μαθητών (μέγιστος αριθμός 35) αποστέλλεται υπόψη του αρμόδιου υπεύθυνου μέχρι τη λήξη προθεσμίας που ορίζεται από την εγκύκλιο δηλαδή την 27η Νοεμβρίου 2017 με αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση διαφορετικής κατηγορίας προγραμμάτων που υποβάλλονται από την ίδια σχολική μονάδα, τα έγγραφα τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους υπόψη του αρμόδιου υπευθύνου.

Παρουσίαση Γιακουμάτου

Παρουσίαση Θάνου Ιωάννου

Παρουσίαση Σωτηροπούλου

 

Απόφαση έγκρισης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Επισυνάπτεται η απόφαση έγκρισης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (22416-apofasi-d.pdf)22416-apofasi-d.pdf[Απόφαση έγκρισης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2017-18]437 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (programs_politistika.pdf)programs_politistika.pdf[Πίνακας προγραμμάτων Π.Θ.]536 kB

Ενημερωτικές συναντήσεις για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 15 & 22/11

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας δια των Υπευθύνων Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προγράμματα  σχολικών δραστηριοτήτων,  πραγματοποιεί  δύο ενημερωτικές συναντήσεις ως εξής:

Περισσότερα...

Joomla templates by a4joomla