Οδηγίες υποβολής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2018-2019

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας  καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 1)  συμπλήρωση onlineηλεκτρονικής φόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: http://dide-d-ath.att.sch.gr/eapps/index.html ( στο μενού Παιδαγωγική καθοδήγηση) με χρήση των κωδικών myschool της σχολικής μονάδας

2) Οριστική υποβολή (δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του σχεδίου και στη συνέχεια οριστικής υποβολής του).

3) Εκτύπωση του σχεδίου μετά την οριστική υποβολή

4) Υπογραφή και θεώρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας

5) Το θεωρημένο σχέδιο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρακτικού συλλόγου και πίνακα συμμετεχόντων μαθητών  αποστέλλεται υπόψη του αρμόδιου υπεύθυνου μέχρι τη λήξη προθεσμίας που ορίζεται από την εγκύκλιο δηλαδή την 21η Δεκεμβρίου 2018 με αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση διαφορετικής κατηγορίας προγραμμάτων που υποβάλλονται από την ίδια σχολική μονάδα, τα έγγραφα τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους υπόψη του αρμόδιου υπευθύνου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egk2018-19.pdf)egk2018-19.pdf[Εγκύκλιος προγραμμάτων 2018-2019]270 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (sxedio-2018.doc)sxedio-2018.doc[Σχέδιο σε μορφή word]54 kB
Joomla templates by a4joomla