Απολογισμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Πολιτιστικά Προγράμματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013 να συμπληρώσουν και να υποβάλουν δελτίο απολογισμού του προγράμματός τους  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/Vi9rN . Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε  την επισυναπτόμενη φόρμα να την εκτυπώσετε και να τη συμπεριλάβετε στο φάκελο παραδοτέων. 

Μετά τη συμπλήρωση του δελτίου απολογισμού ο συντονιστής του προγράμματος ετοιμάζει το φάκελο παραδοτέων. Παρακαλούμε στο  παραδοτέο υλικό, να συμπεριληφθεί το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων. Το σύνολο του παραδοτέου υλικού, θα αποσταλεί στη Δ΄Δ/νση Αθήνας, Ομήρου 34, Ν. Σμύρνη υπόψη του αρμόδιου υπεύθυνου ως την Παρασκευή 14 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα αποσταλούν οι βεβαιώσεις υλοποίησης προγράμματος στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

 

Joomla templates by a4joomla