Εκπαιδευτικά προγράμματα Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Επισυνάπτουμε το με αρ. πρ. 5138/5-08-2015 έγγραφο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (ΒΧΜ), το οποίo αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που προσφέρονται για σχολικές ομάδες στο χώρο του εν λόγω Μουσείου, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015.  

Η συμμετοχή των μαθητών στα εν λόγω Προγράμματα είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ για τους ανήλικους μαθητές απαιτείται  η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου, στο τηλέφωνο 213 213 9507. Οι δηλώσεις συμμετοχής στα Προγράμματα και οι κρατήσεις για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 (και ώρες 09.00-15.00).

          Eπισημαίνουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών στα εν λόγω Προγράμματα θα γίνεται με ευθύνη των Δ/ντων/τριών και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων και μετά από ενημέρωση του οικείου Σχολικού Συμβούλου, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

 
Joomla templates by a4joomla