Οδηγίες για την υποβολή προγραμμάτων και παρουσιάσεις ενημερωτικών συναντήσεων για τις σχολικές δραστηριότητες

Οδηγίες για την υποβολή σχεδίων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Α) συμπλήρωση online ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης στη διαδρομή: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  με χρήση των κωδικών myschool της σχολικής μονάδας. Προσοχή: επειδή το σύστημα για λόγους ασφαλείας κλειδώνει αν αφήνετε ανενεργή τη συμπλήρωση, προτείνεται η τακτική προσωρινή αποθήκευση του σχεδίου.
Β) Οριστική υποβολή (δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του σχεδίου και στη συνέχεια οριστικής υποβολής του).
Γ) Εκτύπωση του σχεδίου μετά την οριστική υποβολή
Δ) Υπογραφή και θεώρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας
Ε) Το θεωρημένο σχέδιο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρακτικού συλλόγου και πίνακα συμμετεχόντων μαθητών (μέγιστος αριθμός 35) αποστέλλεται υπόψη του αρμόδιου υπεύθυνου μέχρι τη λήξη προθεσμίας που ορίζεται από την εγκύκλιο δηλαδή την 27η Νοεμβρίου 2017 με αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση διαφορετικής κατηγορίας προγραμμάτων που υποβάλλονται από την ίδια σχολική μονάδα, τα έγγραφα τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους υπόψη του αρμόδιου υπευθύνου.

Παρουσίαση Γιακουμάτου

Παρουσίαση Θάνου Ιωάννου

Παρουσίαση Σωτηροπούλου

 

Joomla templates by a4joomla