Έγκριση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σχολ. έτους 2013-14

Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη πράξη της Επιτροπής Σχολικών δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί.

Για την καλύτερη οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων, επισημαίνεται ότι:

Οι εκπαιδευτικοί  που είναι συντονιστές των προγραμμάτων, τηρούν ημερολόγιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων κατά εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τη διεξαγωγή του προγράμματος και  παρευρίσκονται σε κάθε συνάντηση.

Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας ενημερώνεται για την πορεία των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλίζονται οι ώρες συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ή σε περίπτωση διακοπής αυτών ενημερώνει εγγράφως τους Υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Η διάρκεια ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων είναι τουλάχιστον 5 μήνες

β) Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε περίπτωση μεταβολής της ημέρας συνάντησης, ενημερώνεταιάμεσα ο αρμόδιος Υπεύθυνος (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων).

γ)Τα σχολεία που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων παρουσιάζουν ?προβάλλουν το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωσή του στη σχολική κοινότητα και υποβάλουν το τελικό προϊόν (έντυπο, CD, DVD) συνοδευόμενο από έκθεση υλοποίησης στον Υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων.

Η επιτροπή έγκρισης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις  δύσκολες συνθήκες των καιρών και την ιδιαίτερη αναφορά της φετινής εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία «δεν θεωρούνται αυτοτελή προγράμματα οι εκδρομές» κρίνει σκόπιμο επιπρόσθετα να επισημάνει τα εξής:

Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων χάνουν το δυναμικό - καινοτόμο χαρακτήρα τους και εκφυλίζονται, όταν περιορίζονται ή ταυτίζονται με μία εκδρομή. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές δεν είναι αυτοσκοπός και αποκλειστικό κίνητρο των προγραμμάτων αλλά αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος τους.  Οι εκπαιδευτικές εκδρομές στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνδέονται λειτουργικά με το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες επιφέρουν διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα. Υποβαθμίζεται η εγγενής παιδαγωγική-διδακτική αξία των  προγραμμάτων όταν χρησιμοποιούνται σαν δέλεαρ για διοργάνωση εκδρομών και δη στο εξωτερικό. Δεν αποτελεί καλή πρακτική η συγκρότηση μαθητικών ομάδων με αποκλειστικό κίνητρο τη συμμετοχή σε εκδρομή εξωτερικού, ούτε το γεγονός ότι δραστηριότητες των μαθητών συχνά περιορίζονται σε απλές περιηγήσεις. Η συμμετοχή σε εκδρομές στο εξωτερικό είναι ιδιαιτέρως ακριβή, κι αντί το σχολείο να αμβλύνει την κοινωνική διαφοροποίηση των μαθητών με βάση την οικονομική τους δυνατότητα βαθαίνει τις ανισότητες. 

Για αυτό το λόγο, η επιτροπή προτείνει στους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης των διδακτικών στόχων τους (μέσω της οργάνωσης επισκέψεων σε ενδιαφέροντα μέρη του τόπου και της χώρας μας, αξιοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών π.χ. ψηφιακών μουσείων, τηλεδιασκέψεων), ώστε να μετέχουν στο μορφωτικό αγαθό όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές/τριες και να μην επιβαρύνονται οι οικογένειες με καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών για τη συμμετοχή τους σε εκδρομές. Επίσης, η επιτροπή διατηρεί τις επιφυλάξεις της για τη βιωσιμότητα προγραμμάτων με μονοψήφιο αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών.

Τέλος επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που εμφανιστεί λειτουργικό κενό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί, τότε ο εκπαιδευτικός  με συμπλήρωση ωραρίου μέσω προγραμμάτων μπορεί να διατεθεί για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ANAKOIN-13348EGKRISH_SXOL.DRAST.pdf)ANAKOIN-13348EGKRISH_SXOL.DRAST.pdf[Ανακοινοποίηση εγκυκλίου 13348/16-12-2013]907 kB
Joomla templates by a4joomla