Έναρξη λειτουργίας θεματικών δικτύων

      Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας θεματικών δικτύων με σκοπό να υποστηριχθούν τα πολιτιστικά προγράμματα με τον βέλτιστο τρόπο κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων παρέχει οφέλη στα σχολεία που συμμετέχουν. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές διαφορετικών σχολείων έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και πληροφορίες. Μπορούν ακόμη να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις από κοινού.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη, η διάδοση και η διάχυση καλών και καινοτόμων πρακτικών σε σχέση με τους κοινούς θεματικούς άξονες.

 

Ειδικότεροι στόχοι είναι:  α) Η καταγραφή εργαλείων και μεθοδολογιών ανάπτυξης και προώθησης των πολιτιστικών θεμάτων στην ευρύτερη κοινωνία.

β) Η ανάδειξη καινοτόμων πτυχών σε μεθοδολογίες, τεχνικές και παραδοτέα προγραμμάτων.

γ) Η εφαρμογή μηχανισμών και τεχνικών ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του θεματικού δικτύου. 

Για την επίτευξη των στόχων των θεματικών δικτύων προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένα:

1: Συναντήσεις εργασίας/ Θεματικά εργαστήρια

2: Δημιουργία οδηγού Καλών Πρακτικών

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος  σχολικού έτους  πρόκειται να λειτουργήσουν πιλοτικά  τα θεματικά δίκτυα των σχολικών εντύπων, των ιστολογίων/ιστοσελίδων και των κινηματογραφικών λεσχών.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα Θεματικά Δίκτυα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων Δ΄ Αθήνας κ. Γιακουμάτου Τερέζα στο τηλ. 210 93 10 767

Σχετική εγκύκλιος Δ΄Διεύθυνσης 1136 / 8-2-2013
Joomla templates by a4joomla