Επανάληψη Επιμορφωτικού Σεμιναρίου ΚΠΕ Δραπετσώνας: η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια»

Σας ενημερώνουμε ότι η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Δραπετσώνας (Στ. Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη, Θ. Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη, Ι. Φώκου, μέλος της ΠΟ του ΚΠΕ) προτίθεται να επαναλάβει το επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης «17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και άυλη πολιτιστική κληρονομιά: η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια» από Δευτέρα 14/2/22 έως και Δευτέρα 4/4/2022. Ο λόγος της επανάληψης του σεμιναρίου είναι ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη επιμορφωτική περίοδο (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022). Δε συμμετέχει η Βθμια Εκπ/ση Πειραιά και προστίθενται οι Δ/νσεις Αθμιας και Βθμιας Α΄Αθήνας, η Βθμια Β΄και Γ΄ Αθήνας. 

Το Σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με:

1. Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (Ρ. Κακάμπουρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών) 

2. 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (ΣΕΕ Αειφορίας, κ. Αχ. Μανδρίκας

3. Δ/νση Αθμιας Εκπ/σης Πειραιά (Υπεύθυνος ΠΕ Γ. Βούλγαρης και Υπεύθυνη Πολιτιστικών Β. Αρβανιταντώνη) 

4. Δ/νση Αθμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας (Υπεύθυνη ΠΕ Μ. Δημοπούλου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Κ. Κύρδη, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Τρ. Δούκας) 

5. Δ/νση Βθμιας Α΄Αθήνας (Υπεύθυνη ΠΕ Ευαγ. Χρυσοβέργη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θ. Νταλούκα)

6. Δ/νση Αθμιας εκπ/σης Β’ Αθήνας (Υπεύθυνος ΠΕ Δ. Γκότζος και Υπεύθυνη Πολιτιστικών Ε. Κατσούφη) 

7. Δ/νση Βθμιας Β’ Αθήνας (Υπεύθυνη ΠΕ Β. Πετρίδου)  

8. Δ/νση Αθμιας Γ’ Αθήνας (Υπεύθυνη ΠΕ Ελ. Νιάρχου και Υπεύθυνη Πολιτιστικών Μ. Μαγαλιού)

9. Δ/νση Βθμιας Γ΄Αθήνας (Υπεύθυνη ΠΕ Ιωάννα Ντίνου και Υπεύθυνη Πολιτιστικών Ιώαννα Δεκατρή)

10. Δ/νση Αθμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας (Υπεύθυνος ΠΕ Ν. Στεφανόπουλος, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Στ. Πετροπούλου, Υπεύθυνη Αγωγή Υγείας Ιωάννα Μενδρινού) 

11. Δ/νση Βθμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας (Υπεύθυνος ΠΕ Θ. Ιωάννου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Τ. Γιακουμάτου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Μ. Δρακοπούλου). 

 

    Το σεμινάριο γίνεται εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex και έχει διάρκεια 7 εβδομάδων (20 διδακτικών ωρών). 

Η πρώτη συνάντηση είναι την Δευτέρα 14/02/2022 και ώρα 18. 30 – 20.30. Η τελευταία συνάντηση είναι τη Δευτέρα 4/4/2022 και ώρα 18.30-20.30. Τη Δευτέρα 7/3 (Καθαρή Δευτέρα) δεν θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο. 

 

    Ενώ είναι αναμφισβήτητη η πρόοδος που έχει σημειωθεί παγκόσμια ως προς τη χειραφέτηση των γυναικών, και αδιαφιλονίκητη η κατοχύρωσή της ως θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία σε κάθε μέρος του κόσμου, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο. Από τη σκοπιά αυτή, η ισότητα των φύλων αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για ένα βιώσιμο μέλλον και εντάσσεται στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ ως ένας από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης μαζί με την μείωση των ανισοτήτων, την αξιοπρεπή εργασία, τους ισχυρούς θεσμούς, την ποιοτική εκπαίδευση, την μηδενική φτώχεια και πείνα κλπ.

    Ένα  εξαιρετικά  χρήσιμο  διδακτικό  εργαλείο για  την  προώθηση  της  ισότητας  των   φύλων    είναι    το    λαϊκό    παραμύθι.   Η  συλλογική  σοφία που  το  περιβάλλει,  ο συμβολικός  του  λόγος,  το φανταστικό του υπόβαθρο, η   ανατρεπτική  και αντισυμβατική  δομή του, το  καθιστούν  ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την ενίσχυση του προφορικού και γραπτού λόγου, την καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης.  Μέσα από τη μορφή των «δυνατών γυναικών» που συνεργάζονται και τα καταφέρνουν, οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με αξίες όπως του αλληλοσεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας, της μείωσης των ανισοτήτων, της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης. 

Το παραμύθι  στο  σχολείο  μπορεί να  μελετηθεί διαθεματικά-διεπιστημονικά  μέσω  σχεδίων εργασίας,  να  αξιοποιηθεί ως εργαλείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και να αποτελέσει ένα εξαιρετικά ελκυστικό πεδίο για την κατανόηση του σύνθετου χαρακτήρα των ζητημάτων της αειφορίας και των 17 Στόχων της ΒΑ του ΟΗΕ.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου: 

17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια

(κάθε Δευτέρα από 14/2/22 έως και 4/4/22, 18.30-20.30)

 

1η συνάντηση: Δευτέρα 14/02: Εισαγωγή στη στοχοθεσία του Σεμιναρίου. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Εισόδου. Κριτήρια επιλογής θέματος (Βιώσιμη ανάπτυξη και ισότητα των φύλων, Ισότητα των Φύλων και λαϊκά παραμύθια). Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet.

 

2η συνάντηση: Δευτέρα 21/02: Αξιοποίηση λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση. Είδη προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet.

3η συνάντηση: Δευτέρα 28/02: Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα στερεότυπα: οι Δεξιότητες του Δημοκρατικού πολίτη. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet.

4η συνάντηση: Δευτέρα 14/3: Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα στερεότυπα: Ψηφιακές Δεξιότητες (ψηφιακό παιχνίδι/ψηφιακές εφαρμογές). Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet.

5η συνάντηση: Δευτέρα 21/3: Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα στερεότυπα: οι δυνατές γυναίκες στην Ιστορία. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet.

6η συνάντηση: Δευτέρα 28/3: Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα στερεότυπα: η ανάδειξη των αλληλεπιδράσεων των 17 Στόχων της ΒΑ του ΟΗΕ μέσα από την ισότητα των φύλων. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet

7η συνάντηση: Δευτέρα 4/4: Ανακεφαλαίωση/Ανατροφοδότηση. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξόδου/Αξιολόγηση.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 24/01/2022 εδώ: https://forms.gle/fHpgwmrM9FVkDCjQ6

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας συγχρηματοδούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Προγράμματος «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος».

 
Joomla templates by a4joomla