Εξ αποστάσεως ημερίδα με θέμα: “1821 -2021: Αξιοποίηση ψηφιακών πηγών στην Α/θμια και τη Β/θμια Εκπαίδευση”

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’, Β΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, με αφορμή την Επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, διοργανώνουν εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα: «1821 -2021: Αξιοποίηση ψηφιακών πηγών στην Α/θμια και τη Β/θμια Εκπαίδευση» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α, τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Πρόγραμμα Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)  «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», το Ίδρυμα Λαμπράκη, τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση (ΟΙΕΕ), το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας, Ομάδα Έργου «Επιστήμη   και    Κοινωνία»   -  «200    Χρόνια    από    την    Ελληνική Επανάσταση» από Ιόνιο Πανεπιστήμιο με στήριξη Ελληνικού Ιδρύματος  Έρευνας  και Καινοτομίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθείτην Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, κατά τις ώρες 17:00-20:00, μέσω της πλατφόρμας Webex.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με ψηφιακές πηγές και πόρους ποικίλων φορέων, που  μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στη κεντρική θεματική ενότητα για το σχολικό έτος 2020-2021: «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον-Υγεία-Πολιτισμός» σύμφωνα με την εγκύκλιο 137053/ΓΔ4 του ΥΠΑΙΘ. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών και εργαλείων, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων λόγω της πανδημίας, η εξοικείωση με ψηφιακές πηγές και εκπαιδευτικό υλικό κρίνεται ιδιαίτερα βοηθητική και χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς κατά την επεξεργασία της ως άνω θεματικής με τους μαθητές τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

17:00-17:20 Χαιρετισμοί

17:20-17:40 Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και εκπαιδευτικές δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821: ένα ψηφιακό παράδειγμα

Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Β. Φωτοπούλου, Γ. Δρίνης, Ε. Μπαζίνη

17:40-18:00 Βιβλιοθήκη της Βουλής

18:00-18:20 Ψηφιοποιημένο υλικό σχετικό με την ευρύτερη περίοδο της προετοιμασίας του Αγώνα, της Επανάστασης και του νεοσύστατου κράτους

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Λαρίση Γεωργία,  υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΓΑΚ  

18:20-18:40 Ιστορικό Μουσείο

Ζυγούρη Νικολέττα

18:40-19:00«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

Δουλεύοντας με αρχεία σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα ψηφιακά αρχεία Ι. Καποδίστρια και 1821

Κέντρο έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ιουλία Πεντάζου, ιστορικός με ειδίκευση στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

19:00-19:10 Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821

Ίδρυμα Λαμπράκη, Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση (ΟΙΕΕ), Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών (ΙΡΕΣΕ).

Ιωάννα Δεκατρή, ΜΑ Διδακτική της Ιστορίας (επιστ. Υπεύθυνη προγράμματος, Αντιπρόεδρος ΟΙΕΕ)

19:10-19:30 Ιόνιο Πανεπιστήμιο- ΕΛΙΔΕΚ «Βύρων: ένα σύγχρονο ψηφιακό παιχνίδι για την ανάδειξη της κοινωνικής ταυτότητας στην Επανάσταση του 1821»,

Ηλίας Στουραΐτης , Ιστορικός- Εκπαιδευτικός,  Εκπρόσωπος Ομάδας Έργου «200    Χρόνια    από    την    Ελληνική Επανάσταση», Ιόνιο Πανεπιστήμιο

19:30-19:45 Συμπεράσματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική  ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020  στον σύνδεσμο: http://bit.ly/DIGITAL-1821

(Συνιστάται η αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου στη γραμμή διευθύνσεων του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (Edge, Mozilla, Chrome, Operaκτλ).

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση. Ο σύνδεσμος webexθα σταλεί στα e-mailτων εκπαιδευτικών.

Πίνακας με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ΄ Αθήνας.

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Παρακαλούνται πολύ οι Διευθυντές των Σχολείων να διασφαλίσουν την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών.

Joomla templates by a4joomla