Εντυπο βεβαίωσης σεμιναρίων

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στα σεμινάρια θα πρέπει α) να υπογράφουν στην κατάσταση ονομάτων που θα υπάρχει σε κάθε σεμινάριο β) να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συμμετοχής, να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και είτε να τη στέλνουν υπηρεσιακά είτε να την παραδίνουν την ώρα του σεμιναρίου για υπογραφή.

Στη συνέχεια οι βεβαιώσεις θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους με την υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Αποθηκεύστε το αρχείο της βεβαίωσης.

Joomla templates by a4joomla