Οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού webex sch

Διαδικασία αρχικής εγγραφής εκπαιδευτικών και χρήσης της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Cisco WebEx με πιστοποίηση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. (pdf)

Οδηγίες εγκατάστασης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf)

Οδηγίες χρήσης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf)

Βίντεο με οδηγίες εγγραφής (video)

Απόφαση παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 (pdf)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (120126.pdf)120126.pdf[Απόφαση παροχής ΕξΑΕ]158 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (EgkatastasiWebexTeacherSch.pdf)EgkatastasiWebexTeacherSch.pdf[Οδηγίες εγκατάστασης]1743 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (loginwebex.pdf)loginwebex.pdf[Οδηγίες εγγραφής]200 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (UseWebexTeacherSch.pdf)UseWebexTeacherSch.pdf[Οδηγίες χρήσης]3741 kB
Joomla templates by a4joomla