Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

- Ηλεκτρονική τάξη - eclass

Η ηλεκτρονική τάξη είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, που προσομοιάζει σε μια συμβατική αίθουσα διδασκαλίας, όσον αφορά τις μαθησιακές διαδικασίες που συντελούνται μέσα σε αυτή.

Ο εκπαιδευτής, από διαφορετικές τοποθεσίες και στο χρόνο που εκείνος επιθυμεί, αναρτά οδηγίες, τροφοδοτεί τους εκπαιδευόμενους με μαθησιακό υλικό και παρακολουθεί την πρόοδό τους. Οι εκπαιδευόμενοι διαμοιράζονται σημειώσεις, οδηγίες, βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ μπορούν να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας, να παρακολουθούν τη μαθησιακή τους πορεία μέσα από αναρτημένες εργασίες των μελών, να συμμετέχουν σε συζητήσεις στα forum, που προβλέπει το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οδηγίες δημιουργίας μαθήματος στο eclass 

Δημιουργία και διαχείριση eclass

Συχνές ερωτήσεις

 

- Ιστολόγιο - blog

Στα ελληνικά το blog μεταφράζεται ως ιστολόγιο, από τη συγχώνευση των λέξεων Ιστός και Ημερολόγιο. Πρόκειται για μία λίστα καταχωρήσεων από την πιο πρόσφατη καταχώρηση στην παλαιότερη. Το ιστολόγιο συγκαταλέγεται στις ψηφιακές υπηρεσίες δεύτερης γενιάς (Web 2.0) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παιδαγωγική διαδικασία, λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρει.
Βίντεο για την υπηρεσία ιστολογίων του ΠΣΔ 

Εισαγωγή στη δημιουργία ιστολογίων - αναλυτικός οδηγός του Ν. Κακλαμάνου

-Google drive

To Google drive ως αποθετήριο - αναλυτικός οδηγός του Ν. Κακλαμάνου

Οδηγίες για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, ΥΠΑΙΘ

 

Joomla templates by a4joomla