Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Για το ιστορικό αυτό γεγονός σημαντικές είναι οι λεπτομερείς και εκτεταμένες Ιστορίες της Ελληνικής Επανάστασης: του συγχρόνου των γεγονότων Σπυρίδωνος Τρικούπη, 1853  / του Διον. Κόκκινου, 1959 / και του Απόστολου Βακαλόπουλου (οι τόμοι Ε’, ΣΤ’ και Ζ’ της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, 1986). Επίσης, ο ΙΒ’ τόμος της Ιστορίας του ΕλληνικούΈθνους , εκδ. Εκδοτική Αθηνών, 1975 / καθώς και ο 3ος τόμος της Ιστορίας του ΝέουΕλληνισμού 1770 -2000 , εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2003 όπου και επιλεγμένη Βιβλιογραφία ανά θέμα. Eπίσης, CharlesDakin,  O αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833,  εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1983.

Για την κατανόηση των αιτιών της Επανάστασης βλ. GunnarHering, «Σχετικά με το πρόβλημα των επαναστατικών εξεγέρσεων στις αρχές του 19ου αιώνα», στο περιοδικό «Ιστορικά», τεύχος 24 -25 του 1996. Βλ., επίσης, Βασίλης Κρεμμυδάς, «Η οικονομική κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου αιώνα και οι επιπτώσεις στην Επανάσταση του 1821», στο 6ο  τεύχος του περιοδικού «Μνήμων»

Για την κατανόηση των νοοτροπιών και του πολιτικού στίγματος της κοινωνίας της εποχής βλ. τις πολύτιμες, για το θέμα,  πρώτες 130 σελίδες του βιβλίου του JohnPetropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833 -1843), εκδ.Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1997  καθώς και τις σελ.  15 –περ. 110 του σπουδαίου  βιβλίου του GunnarHering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821 -1936, εκδ. ΜορφωτικόΊδρυματηςΕθνικήςΤραπέζηςτηςΕλλάδος, 2004 / Hakan Erdem, “Perfidious Albanians” and “zealous governors”: Ottomans, Albanians, and Turks in the Greek War of Independence” στο: Ant. Anastasopoulos – Elias Kolovos (eds), Ottoman Rule and the Balkans, 1760 -1850. Conflict, Transormation, Adaptation, Conference (2003) Proceedings, University of Crete, Rethymno 2007, σσ. 213  -237

Για την κατανόηση της λειτουργίας και της νοοτροπίας των ενόπλων βλ. Απ. Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821. Οργάνωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία, εκδ. Βάνιας, 1991 /  Ν. Κοταρίδης, Παραδοσιακή επανάσταση και Εικοσιένα, εκδ. Πλέθρον, 1993/ PanagiotisStathis,” FromKlephtsandarmatoloitorevolutionaries” στο:  Ant. Anastasopoulos – EliasKolovos (eds), OttomanRuleandtheBalkans, 1760 -1850. Conflict, Transformation, Adaptation, Conference (2003) Proceedings, University of Crete, Rethymno 2007, σσ. 167 -179

Για την κατανόηση των ισορροπιών και των δυνάμεων στους εμφυλίους πολέμους της Επανάστασης βλ. το βιβλίο του Νίκου Ροτζώκου, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικοσιένα,   εκδ. Πλέθρον, 1997

Χρήσιμο στην συνολική του θεώρηση το πιο πρόσφατο συλλογικό έργο, Π. Πιζάνιας (επιμ.), Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός, εκδ. Κέδρος,  Αθήνα 2009 καθώς και το συλλογικό έργο Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στημνήμη της Δέσποινας ΘεμελήΚατηφόρη, εκδ. ΕΜΝΕ Μνήμων, Αθήνα 1994.

 Χρήσιμο είναι και το ηλεκτρονικό μάθημα –βιβλίο της  Μαρίας Δ. Ευθυμίου, Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μιας περίπλοκης κοινωνίας,  στο Mathesis.cup.gr      

Τέλος, πολύτιμη πηγή για τα γεγονότα της εποχής συνιστούν τα Απομνημονεύματα πολυάριθμων αγωνιστών του ’21. Ανάμεσά τους κορυφαία είναι εκείνα των Κανέλλου Δεληγιάννη /   Ιωάννη Μακρυγιάννη / Π. Π. Γερμανού/ Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά περί της Επαναστάσεως των Ελλήνων /   Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από το 1770 έως το 1836,  κά.  Διαφωτιστική  παραμένει η συλλογή επιλεγμένων εγγράφων από την Επανάσταση του ’21 του Απόστολου Βακαλόπουλου, Επίλεκτες Πηγές της Ελληνικής Επανάστασης , εκδ. Βάνιας,  1990.

Βιβλία online για την Ελληνική Επανάσταση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πενσιλβανίας

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης http://anemi.lib.uoc.gr και με αναζήτηση στο όνομα των απομνημονευματογράφων του 1821 να εντοπίσετε τα περισσότερα απομνημονεύματα σε ψηφιακή μορφή.

http://paligenesia.parliament.gr  η έκδοση των Αρχείων Ελληνικής Παλιγγενεσίας, από τη Βουλή των Ελλήνων

Η βιβλιογραφία έχει συνταχθεί από την καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ κα Μαρία Ευθυμίου

Joomla templates by a4joomla