Δράση Διαζώματος: "Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων"

Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα»,η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, προτείνει την δράση με θέμα  «Υιοθεσία  αρχαίων  θεάτρων.  Μαθητές  ξεναγούν  μαθητές  στα  αρχαία θέατρα», για το σχολικό έτος 2015-16. Η συγκεκριμένη δράση έχει εγκριθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ με την εγκύκλιο   Φ.13.1/151278/Δ2 η οποία επισυνάπτεται. Επισυνάπτεται επίσης ο  κατάλογος των προτεινόμενων από το «Διάζωμα» χώρων θέσης και ακρόασης ανά γεωγραφική περιφέρεια και οι αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων στις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται προκειμένου να οργανώσουν με τους μαθητές τους την επίσκεψη και την παρουσίαση της δράσης, εφ? όσον το επιθυμούν. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2015_09_30_egkrisi.doc)2015_09_30_egkrisi.doc[Εγκύκλιος έγκρισης δράσης Διαζώματος Φ.13.1/151278/Δ2]88 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2015_09_30_katalogosxoron.doc)2015_09_30_katalogosxoron.doc[Κατάλογος χώρων]101 kB
Joomla templates by a4joomla