Εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείου Μπενάκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται για σχολικές ομάδες, όλων των τάξεων, που δεν υπερβαίνουν τα 30 άτομα. Δανειστικό υλικό Προετοιμασίας (κείμενα και διαφάνειες) αποστέλλεται στα σχολεία δεκαπέντε μέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη. Η παρουσίαση, συμμετοχική και παιδοκεντρική, γίνεται από μουσειοπαιδαγωγόυς.
Τα προγρά??ατα προσαρ?όζονται κατάλληλα για τα άτο?α ?ε ειδικές ανάγκες.

Σχολικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις συλλογές χωρίς να συμμετέχουν σε οργανωμένο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί ?ε την υποστήριξη δανειστικού εποπτικού υλικού, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ξεναγήσεων, που οργανώνονται περιοδικά από το Τμήμα, μπορούν να προετοιμαστούν ώστε να παρουσιάσουν οι ίδιοι τα εκθέματα στην τάξη τους.


Ελεύθερες επισκέψεις, ορισμένου πάντοτε αριθμού ατόμων, πραγματοποιούνται όλο το χρόνο, ύστερα από σχετική συνεννόηση ?ε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγρα??άτων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες πραγματοποιούνται επίσης και στο πλαίσιο των προσωρινών εκθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου

Joomla templates by a4joomla