Χορήγηση βεβαιώσεων προγραμμάτων πολιτιστικών θεμάτων παρελθόντων ετών

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων των ετών 2016-2022 χορηγούνται αυτόματα μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://datheapp.sites.sch.gr/index.html

Αφού συνδεθείτε  με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, μπορείτε να τις ανακτήσετε.

Για τα έτη 2012-2015 θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση συνοδευόμενη από αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκότων αναφέροντας το σχολ. έτος και τον τίτλο του προγράμματος.

Πριν από το 2012 οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, που έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Joomla templates by a4joomla