Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2022-23

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ) και Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΑΣ)στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προγράμματα  σχολικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιεί ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση (μέσω webex) την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 κατά τις ώρες 17.00-19.00 στη διεύθυνση:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tgiakoum

 

Στόχος της συνάντησης είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα εκείνων που εμπλέκονται για πρώτη φορά, καθώς επίσης και η κατάθεση εμπειριών των εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.

 

Στη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων (σχεδιασμός, δυνατότητες συνεργασίας με εκπαιδευτικά, επιστημονικά, κοινωνικά ιδρύματα και φορείς πολιτισμού, τρόποι υποστήριξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥ, ΠΕ, ΠΘ.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος η υποβολή του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

α) Συμπλήρωση online ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Δ΄Αθήνας στο μενού: Παιδαγωγική καθοδήγηση> Ηλεκτρονικές εφαρμογές, με χρήση των κωδικών myschool της σχολικής μονάδας.

β) Οριστική υποβολή (δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του σχεδίου και στη συνέχεια οριστικής υποβολής του). Συνιστούμε την  προετοιμασία του σχεδίου στο σχετικό αρχείο word που έχει αποσταλεί μαζί με την εγκύκλιο των προγραμμάτων, την αντιγραφή και επικόλληση στα αντίστοιχα πεδία και την τακτική προσωρινή αποθήκευση του προσχεδίου. Η εφαρμογή έχει ελεγχθεί με τη χρήση του φυλλομετρητή Google Chrome και για αυτό προτείνουμε τη χρήση του.

γ) Εκτύπωση του σχεδίου μετά την οριστική υποβολή.

δ) Υπογραφή και θεώρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

ε) Το θεωρημένο σχέδιο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρακτικού συλλόγου και πίνακα συμμετεχόντων μαθητών μόνο από το ίδιο τμήμα αποστέλλεται υπόψη του αρμόδιου υπεύθυνου μέχρι τη λήξη προθεσμίας που ορίζεται από την εγκύκλιο δηλαδή έως και την Δευτέρα 31Οκτωβρίου 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση διαφορετικής κατηγορίας προγραμμάτων που υποβάλλονται από την ίδια σχολική μονάδα, τα έγγραφα τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους υπόψη του αρμόδιου υπευθύνου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣ

Τα προγράμματα ΑΣ θα κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή όπως τα προηγούμενα σχολικά έτη. Θα κατατεθούν σε χωριστό φάκελο, υπόψη του αρμόδιου υπευθύνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και θα υποβληθούν προς έγκριση στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας. Η συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής και έγκρισης των προγραμμάτων ΑΣ τροποποιήθηκε τη φετινή σχολική χρονιά με την εγκύκλιο Φ11/126281/Δ7/14-10-2022 και δεν κατέστη δυνατόν να ενημερωθεί η υπάρχουσα onlineηλεκτρονική φόρμα (πλατφόρμα υποδοχής)της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας των προγραμμάτων.

Joomla templates by a4joomla