Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2021-22

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προγράμματα  σχολικών δραστηριοτήτων, πραγματοποιεί ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση (μέσω webex) την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 κατά τις ώρες 17.00-18.30 στη διεύθυνση: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/atioannou

 

Στόχος της συνάντησης είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα εκείνων που εμπλέκονται για πρώτη φορά, καθώς επίσης και η κατάθεση εμπειριών των εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.

 

Στη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων (σχεδιασμός, δυνατότητες συνεργασίας με εκπαιδευτικά, επιστημονικά, κοινωνικά ιδρύματα και φορείς πολιτισμού, τρόποι υποστήριξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κατά το τρέχον σχολικό έτος η υποβολή του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

α) Συμπλήρωση online ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας στο μενού: Παιδαγωγική καθοδήγηση> Ηλεκτρονικές εφαρμογές, με χρήση των κωδικών myschool της σχολικής μονάδας.

β) Οριστική υποβολή (δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του σχεδίου και στη συνέχεια οριστικής υποβολής του). Συνιστούμε την  προετοιμασία του σχεδίου στο σχετικό αρχείο word που έχει αποσταλεί μαζί με την εγκύκλιο των προγραμμάτων, την αντιγραφή και επικόλληση στα αντίστοιχα πεδία και την τακτική προσωρινή αποθήκευση του προσχεδίου. Η εφαρμογή έχει ελεγχθεί με τη χρήση του φυλλομετρητή Google Chrome και για αυτό προτείνουμε τη χρήση του.

γ) Εκτύπωση του σχεδίου μετά την οριστική υποβολή.

δ) Υπογραφή και θεώρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

ε) Το θεωρημένο σχέδιο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρακτικού συλλόγου και πίνακα συμμετεχόντων μαθητών μόνο από το ίδιο τμήμα αποστέλλεται υπόψη του αρμόδιου υπεύθυνου μέχρι τη λήξη προθεσμίας που ορίζεται από την εγκύκλιο δηλαδή έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση διαφορετικής κατηγορίας προγραμμάτων που υποβάλλονται από την ίδια σχολική μονάδα, τα έγγραφα τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους υπόψη του αρμόδιου υπευθύνου.

Joomla templates by a4joomla