Πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2020

Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 (10.00 – 12.00) συνδιοργανώνεται διαδικτυακά (εξ’ αποστάσεως), με την χρήση WEBEX, από τη Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας, τους Εκπαιδευτικούς και τους Μαθητές που υλοποίησαν  Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, ακόμα και κάτω από τις δύσκολες φετινές συνθήκες, η παρουσίαση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2019-2020.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση θα δοθεί η δυνατότητα στις μαθητικές ομάδες που επιθυμούν, να παρουσιάσουν τους κυριότερους θεματικούς άξονες με τους οποίους ασχολήθηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, τον τρόπο εργασίας που ακολούθησαν, καθώς και τα αποτελέσματα και/ή το υλικό που παρήγαγαν κατά την εξέλιξη του Προγράμματος τους στην ευρύτερη σχολική κοινότητα της Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας.

Τα σχολεία που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bit.ly/PROGR-D μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2020. Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μέχρι δεκαπέντε (15) λεπτά παρουσίασης του προγράμματος της (10 λεπτά παρουσίασης και 5 λεπτά για ερωτήσεις). Προκειμένου να εξασφαλιστεί εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων, οι ομάδες καλούνται να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους για σύγχρονη εξ’ αποστάσεως παρουσίαση σε μορφή ppt μέσω διαμοιρασμού σε WEBEX. Σε περίπτωση πληθώρας συμμετοχών για τη σύγχρονη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα ειδοποιηθούν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Προτείνεται η παρουσίαση κάθε Προγράμματος να γίνει από το χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή μέχρι δύο μαθητών.

Εναλλακτικά, θα υπάρχει η δυνατότητα και για ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως παρουσίαση σε μορφή ppt, mp3, mp4, ψηφιακής αφήγησης, αφίσας κ.λπ. η οποία θα υποβληθεί σε ψηφιακό ευρετήριο/αποθετήριο το οποίο θα δημιουργηθεί.

Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων για την συμμετοχή/εμφάνιση των μαθητών στις ψηφιακές παρουσιάσεις.

Με στόχο την αρτιότερη οργάνωση της παρουσίασης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2019-2020 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή στη σύγχρονη ή/και την ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως παρουσίαση να συμμετάσχουν και στην εξ’ αποστάσεως ενημέρωση-συζήτηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2020 στις 10.00 π.μ. Σχετική υπενθύμιση και ενημέρωση θα σταλεί στα emails που θα δηλώσουν οι συμμετέχοντες.

Το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί μετά τη συλλογή και επεξεργασία όλων των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή στην παρουσίαση είναι προαιρετική. Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα εκείνων που συμμετέχουν σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Joomla templates by a4joomla