Ενημερωτική συνάντηση για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 19/12

        Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Αειφορίας στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν προγράμματα  σχολικών δραστηριοτήτων,  πραγματοποιεί  ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στο 4ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης, Μηδείας 2Α, Ν. Σμύρνη κατά τις ώρες 14.00-16.00.

 

Στόχος της συνάντησης είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα εκείνων που εμπλέκονται για πρώτη φορά, καθώς επίσης και η κατάθεση εμπειριών των εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.

Στη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων (σχεδιασμός, δυνατότητες συνεργασίας με εκπαιδευτικά, επιστημονικά, κοινωνικά ιδρύματα και φορείς πολιτισμού, τρόποι υποστήριξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κατά το τρέχον σχολικό έτος η υποβολή του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 Α)  συμπλήρωση onlineηλεκτρονικής φόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΔΕ Δ΄Αθήνας στο μενού: Παιδαγωγική καθοδήγηση> Ηλεκτρονικές εφαρμογές, με χρήση των κωδικών myschool της σχολικής μονάδας

β) Οριστική υποβολή (δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του σχεδίου και στη συνέχεια οριστικής υποβολής του). Συνιστούμε την  προετοιμασία του σχεδίου στο σχετικό αρχείο wordπου έχει αποσταλεί μαζί με την εγκύκλιο των προγραμμάτων, την αντιγραφή και επικόλληση στα αντίστοιχα πεδία και την τακτική προσωρινή αποθήκευση του προσχεδίου. Η εφαρμογή έχει ελεγχθεί με τη χρήση του φυλλομετρητή GoogleChromeκαι για αυτό προτείνουμε τη χρήση του.

Γ) Εκτύπωση του σχεδίου μετά την οριστική υποβολή

Δ) Υπογραφή και θεώρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας

Ε) Το θεωρημένο σχέδιο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρακτικού συλλόγου και πίνακα συμμετεχόντων μαθητών (μέγιστος αριθμός 35) αποστέλλεται υπόψη του αρμόδιου υπεύθυνου μέχρι τη λήξη προθεσμίας που ορίζεται από την εγκύκλιο δηλαδή την 20η Δεκεμβρίου 2019 με αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση διαφορετικής κατηγορίας προγραμμάτων που υποβάλλονται από την ίδια σχολική μονάδα, τα έγγραφα τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους υπόψη του αρμόδιου υπευθύνου.

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτωνκατά την καταχώρηση προγραμμάτων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Τσίγκα στο τηλέφωνο 213 16 17 355 Δευτ. Τετ. και Πέμπτη 9-14.30.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.                    

Joomla templates by a4joomla