Προετοιμασία φακέλου απολογισμού προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Κατόπιν ερωτημάτων εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί, που είχαν αναλάβει Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, καλούνται να προετοιμάσουν τον φάκελο απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Στο φάκελο συμπεριλαμβάνονται:

1) Το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το Διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων. Διευκρινίζουμε ότι το παρουσιολόγιο αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν τη διεξαγωγή του προγράμματος και παρευρίσκονταν σε κάθε συνάντηση. Δεν δικαιούται βεβαίωση κάποιος εκπαιδευτικός που συμμετείχε απλά σε μία εκδρομή ή υποστήριζε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως.

2) Τα προϊόντα του προγράμματος (έντυπα, ψηφιακοί δίσκοι CD/DVD, video, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι/ιστολόγια, κατασκευές, θεατρικά σενάρια κ.λπ). Αυτά μπορεί να υποβληθούν σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD, USB disks). Στην περίπτωση του ιστότοπου αρκεί να αναγραφεί η ακριβής παραπομπή (όχι απλώς η αρχική ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου) στο δελτίο απολογισμού. Στην περίπτωση του cd/dvd παρακαλούμε να περιλαμβάνεται ετικέτα και τίτλος επί του ψηφιακού μέσου.

Ο φάκελος θα μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την αποστολή από την ΚΥ της σχετικής εγκυκλίου, η οποία θα περιλαμβάνει το δελτίο απολογισμού. Το πρότυπο του δελτίου  θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναμένονται από την Κεντρική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία θα κοινοποιηθεί στα σχολεία με την εγκύκλιο απολογισμού της Διεύθυνσης.

Joomla templates by a4joomla