Απολογισμός προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Οι εκπαιδευτικοί, που είχαν αναλάβει Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την υπ. αρ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το φάκελο απολογισμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Στο φάκελο συμπεριλαμβάνονται:

1)Το δελτίο απολογισμού. Το πρότυπο του δελτίου έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/APOLOG-17 .

2)Το ημερολόγιο συναντήσεων των ομάδων, θεωρημένο από το Διευθυντή του σχολείου, όπου θα βεβαιώνεται η παρουσία του συντονιστή και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις συναντήσεις των ομάδων. Διευκρινίζουμε ότι το παρουσιολόγιο αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που υποστήριξαν τη διεξαγωγή του προγράμματος και παρευρίσκονταν σε κάθε συνάντηση. Δεν δικαιούται βεβαίωση κάποιος εκπαιδευτικός που συμμετείχε απλά σε μία εκδρομή ή υποστήριζε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως.

3) Ταπροϊόντα του προγράμματος (έντυπα, ψηφιακοί δίσκοι CD/DVD, video, αρχεία παρουσιάσεων, ιστότοποι/ιστολόγια, κατασκευές, θεατρικά σενάρια κ.λπ). Αυτά μπορεί να υποβληθούν σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD, USB disks). Στην περίπτωση του ιστότοπου αρκεί να αναγραφεί η ακριβής παραπομπή (όχι απλώς η αρχική ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου) στο δελτίο απολογισμού. Στην περίπτωση του cd/dvdπαρακαλούμε να περιλαμβάνεται ετικέτα και τίτλος επί του ψηφιακού μέσου.

                4) Φέτος θα λειτουργήσει η εφαρμογή που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας για την ηλεκτρονική έκδοση των βεβαιώσεων συντονιστών ? συμμετεχόντων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Όλοι όσοι υλοποίησαν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων  θα πρέπει να συμπληρώσουν ατομικά  την παρακάτω φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/PROGRS-17 προκειμένου -μετά από έλεγχο των στοιχείων - να εκδοθούν οι ατομικές βεβαιώσεις συντονιστή και συμμετέχοντα. Σας εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης. Οι βεβαιώσεις μετά από τον τυπικό έλεγχο των παραδοτέων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης στη διαδρομή: Παιδαγωγική καθοδήγηση > Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις. Στη συνέχεια θα μπορείτε να τις εκτυπώσετε αναζητώντας τις με τον αριθμό μητρώου εκπαιδευτικού ή ΑΦΜ (Εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων και αναπληρωτές).

 

Επιπρόσθετα διευκρινίζουμε ότι το ημερολόγιο θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή θεωρημένο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και όχι μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση διακοπής κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο υπεύθυνο (αν δεν τον έχει ήδη ενημερώσει).

 

Το σύνολο του παραδοτέου υλικού, θα αποσταλεί στη Δ.Δ.Ε. Δ? Αθήνας, Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη (γρ. 420) υπόψη των αρμοδίων υπεύθυνων ως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017. Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή του φακέλου προκειμένου να υποβληθούν τα στατιστικά στοιχεία εμπρόθεσμα στη αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (10929-EGK-APOLOG.pdf)10929-EGK-APOLOG.pdf[Εγκύκλιος απολογισμού αρ. πρωτ. 10929/20.6.2017]325 kB
Joomla templates by a4joomla