Θεματικό έτος 2012-2013

1. Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

Υπενθυμίζουμε ότι τα κείμενα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO για τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης, αναφέρονται στον κρίσιμο ρόλο της στην διαμόρφωση της  έννοιας και του περιεχομένου της Αειφόρου Ανάπτυξης (η διευρυμένη έννοια του περιβάλλοντος που πέρα από το αναντικατάστατο οικολογικό απόθεμα, σε μία συνολική θεώρηση οποιουδήποτε θέματος, περιλαμβάνει και το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό απόθεμα). 

Σύμφωνα με την UNESCO, τα έτη 2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Σύμφωνα και με τη 106553/Γ7/13-10-2006 «Το πλαίσιο Αναφοράς της εκπαίδευσης για τη Αειφορία και οι Σχολικές δραστηριότητες»,  το έτος 2013 είναι αφιερωμένο στο Ανθρωπογενές περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η διευρυμένη έννοια του περιβάλλοντος, ως φυσικής δεξαμενής αλλά και πεδίου κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας (πόλεις, κτήρια, μουσεία, πάρκα, οργανωμένοι χώροι άθλησης και τέχνης, κοινωνικές ομάδες κλπ),  οι ολιστικές αντιλήψεις για την Υγεία (όχι ως απουσία ασθένειας αλλά ως συνολική ποιότητα ζωής με πολλαπλές παραμέτρους) και βέβαια ο Πολιτισμός,  λειτουργούν ως αλληλένδετα πεδία μελέτης  και δράσεων. 

Ενδεικτικές ιστοσελίδες για θέματα βασικών αρχών και περιεχομένου της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη: 

Η Διακήρυξη της Χιλιετίας : http://www.unric.org/el/human-rights-greek

Ιστοσελίδα της UNESCO για την εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη  www.unesco.org

2.   Προγράμματα Εθελοντισμού

Το 2011 είχε ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων, που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη». Ο εθελοντής, ως ενεργός πολίτης που ενδιαφέρεται για ό,τι συμβαίνει γύρω του και επιδιώκει συνειδητά την ενασχόληση με τα κοινά κατά την αριστοτελική έννοια, αποτελεί  βασικό στόχο των σχολικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού  2011-12, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Εθνικός Συντονιστικός Φορέας υλοποίησης των δράσεων του Έτους στην Ελλάδα, έχει προβεί στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους καθηγητές και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την καλλιέργεια της συνείδησης του εθελοντή. 

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς πρόκειται να στείλει σύντομα, σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το  εγχειρίδιο « ?Διδάσκοντας? τον εθελοντισμό» καθώς  και το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ « Δράσε θετικά! » , ευελπιστώντας σε δημιουργική αξιοποίηση του υλικού μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, διάθεση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού για υλοποίηση δραστηριοτήτων, καθώς και επικοινωνία με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς εθελοντισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ.: 210 2599373 και στις ιστοσελίδες: http://www.neagenia.gr και http://volunteers.neagenia.gr.

Επισημαίνουμε ότι ο εθελοντισμός, τα δικαιώματα του παιδιού και η καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, μπορούν να εντάσσονται ως ειδικοί στόχοι σε  όλες τις σχολικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως της θεματικής  τους.

 

 

Joomla templates by a4joomla