Κατάσταση εγκεκριμένων πολιτιστικών προγραμμάτων 2012-2013

Κατόπιν της συνεδρίασης της επιτροπής σχολικών δραστηριοτήτων ανακοινώνεται  η κατάσταση των εγκεκριμένων προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2012-13.

Τα προγράμματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα εγκεκριμένων προγραμμάτων προτείνεται να αναμορφωθούν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων και να υποβληθούν εκ νέου προς έγκριση μέχρι τις 15/1/2013. Στη συνέχεια η επιτροπή θα συνεδριάσει και θα αξιολογήσει τις προτεινόμενες αλλαγές σε κάθε σχέδιο προγράμματος.

Εγκύκλιος Δ΄Δνσης 11862/21-12-2012

Κατάσταση εγκεκριμένων πολιτιστικών προγραμμάτων

 

Joomla templates by a4joomla