Επίσκεψη στο Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου, 18/4

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας  μέσω της υπεύθυνης Πολιτιστικών θεμάτων και σε συνεργασία με το  Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου διοργανώνει επίσκεψη στο Μουσείο (Ιστοσελίδα: http://www.et.gr/index.php/mouseio ), το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Καποδιστρίου 34, Αθήνα.

 Η επίσκεψη έχει ως στόχο τη γνωριμία της εκπαιδευτικής κοινότητας  με τη νέα έκθεση της συλλογής του Μουσείου και  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου κατά τις ώρες 15.00-17.00.

Το Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου (ΜΕΤ) είναι τμήμα του Εθνικού Τυπογραφείου (ΕΤ) αρμόδιο για την φύλαξη, ανάδειξη, συντήρηση, εμπλουτισμό της ιστορικής συλλογής του ΕΤ, η οποία περιλαμβάνει μηχανολογικό εξοπλισμό τυπογραφίας, συλλογή Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) από την ίδρυση του Ε.Τ. (1833), καθώς και εκτυπωτικές εργασίες (βιβλία, φυλλάδια, έντυπα, αφίσες, κ.λπ.) για τις ανάγκες των Δημόσιων, κυρίως, Υπηρεσιών. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 στο ιστορικό κτήριο της οδού Καποδιστρίου, προσφέροντας τη δυνατότητα οργανωμένων επισκέψεων. Έως πρόσφατα τα μηχανήματα και το αρχειακό υλικό βρίσκονταν συγκεντρωμένα σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο που δεν επέτρεπε την ανάδειξή και την συντήρησή τους.

Η ανάγκη ταξινόμησης, ανάδειξης και συντήρησης της ιστορικής συλλογής του ΕΤ και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους επισκέπτες, οδήγησαν στην απόφαση της επανέκθεσης της συλλογής. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκε το προσωπικό του ΕΤ, εν ενεργεία και συνταξιούχοι υπάλληλοι, με υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εξωτερικούς συνεργάτες, ιστορικούς και αρχειονόμους.

Σημαντικό βήμα της συνεργασίας με την Διεύθυνση Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπήρξε ο χαρακτηρισμός των αντικειμένων της συλλογής ως νεώτερα κινητά μνημεία επειδή «αποτελούν σημαντικά τεκμήρια για την εξέλιξη της τέχνης της τυπογραφίας στο ελληνικό κράτος».

Η αναδιοργάνωση της έκθεσης, στο φως των τεράστιων αλλαγών και της προόδου που έχει στο μεταξύ συντελεστεί στον τομέα της τυπογραφίας, αναδεικνύει πολύτιμες πτυχές στην ιστορία της τυπογραφίας στη νεότερη Ελλάδα που, στην περίπτωση του Εθνικού Τυπογραφείου, ταυτίζεται με την ίδια την ιστορία του νεότερου ελληνισμού.

Τα σπάνια, πολύτιμα μηχανήματα που εκτίθενται, μοναδικά τεκμήρια παραδοσιακών τεχνικών που έχουν πια χαθεί, υπογραμμίζουν την καθοριστική συμβολή του Εθνικού Τυπογραφείου στην ανάπτυξη της τυπογραφικής τέχνης και τη διάδοση της γνώσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, φωτίζουν το δύσκολο, αλλά ευγενές έργο των αθόρυβων πρωταγωνιστών, της ψυχής του Εθνικού Τυπογραφείου, των τυπογράφων και του λοιπού προσωπικού του.

Η συλλογή του ΜΕΤ αναπτύσσεται πλέον σε τέσσερις αίθουσες στον δεύτερο όροφο του κτηρίου του ΕΤ και περιλαμβάνει τις εξής αίθουσες:

1)      Η τυπογραφία των μετάλλων

2)      Φύλλα εφημερίδας της κυβέρνησης

3)      Ο Παλμός του Εθνικού Τυπογραφείου

4)      Στην υπηρεσία του κράτους και του πολίτη

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων  Εκπαιδευτικών

 Στην επίσκεψη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται. Λόγω του περιορισμένου χώρου μπορούν να ικανοποιηθούν ως 25 αιτήσεις. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις 25, θα δοθεί προτεραιότητα στους συναδέλφους, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων. Οι αιτήσεις  υποβάλλονται από τη Δευτέρα 8/4/2019 και ώρα 16.00 έως τις 14/4/2019. Τα ονόματα των συναδέλφων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Θεμάτων. Παρακαλείσθε να δηλώσετε τα στοιχεία σας, εφόσον ενδιαφέρεστε να παραλάβετε τη σχετική βεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/MET-2019

Joomla templates by a4joomla