Ανάρτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου

Επισυνάπτεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 165784/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ανάρτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘ».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (165784.pdf)165784.pdf[Ανάρτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου]261 kB
Joomla templates by a4joomla