15 ερωτήσεις για το ντοκιμαντέρ

Από τις σημειώσεις του μαθήματος του Γεράσιμου Ρήγα για το ντοκιμαντέρ

15 ερωτήματα που θα μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε πριν τα γυρίσματα:

1. Τι ιστορία διηγούμαι;

2. Γιατί διηγούμαι αυτήν την ιστορία; (ποιος αφηγείται)

3. Με τι τρόπο διηγούμαι την ιστορία;

4. Τι άλλες κρυμμένες ιστορίες, θέματα, συναισθήματα,επικοινωνώ μέσω αυτής της ιστορίας;

5. Η παρουσία (όχι μόνο η φυσική), η δική μου και του συνεργείου είναι ορατή στην ταινία;

6. Ποιος είναι ο κεντρικός μου ήρωας;

7. Ποια είναι η σχέση μου με τον κεντρικό ήρωα;

8. Ποιοι είναι οι περιφερειακοί ήρωες που φωτίζουν τον κεντρικό ήρωα;

9. Ποιοι είναι οι χώροι στους οποίους θα κινηθεί η ταινία; Ποιοι από αυτούς είναι εντελώς απαραίτητοι και γιατί;

10. Ποιοι είναι οι χρόνοι κινηματογράφησης;

11. Ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας;

12. Ποια θα μπορούσε να είναι η πρώτη και η τελευταία σκηνή του ντοκιμαντέρ;

13. Ποιες είναι οι σημαντικές σκηνές που θέλετε να υπάρχουν στην ταινία;

14. Ποιες είναι οι δευτερεύουσες σκηνές που αναδεικνύουν τις σημαντικές σκηνές;

15. Ποιος είναι ο ρυθμός που επιζητώ να έχει η ταινία;

Joomla templates by a4joomla