Ψηφιακές εφαρμογές

Ας γνωρίσουμε τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821!

Ψηφιακή εφαρμογή από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

http://www.nhmuseum.gr/multimedia/thematikes-diadromes/?thematikh=2

Φιλελληνισμός και φιλέλληνες στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

Ψηφιακή εφαρμογή από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

http://www.nhmuseum.gr/multimedia/thematikes-diadromes/?thematikh=7

Χρονολόγιο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας https://www.greece2021.gr/

Το 21 εν πλω

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/295?locale=el

Λογισμικό με τη μορφή παιχνιδιού, διερευνητικού χαρακτήρα που βασίζεται σε τεχνικές αλληλεπίδρασης. Ο μαθητής επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό καλείται να φέρει σε πέρας μια αποστολή στην Ελλάδα της βυζαντινής εποχής. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού εργαλείου εκτείνεται από την εποχή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και την Τουρκοκρατία μέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα βήματα του νέου Ελληνικού κράτους. Επίσης εκτείνεται σε σημαντικά γεγονότα-κλειδιά στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, ώστε να δοθεί μία πιο ολοκληρωμένη διάσταση στα διαδραματιζόμενα στον Ελληνικό χώρο. Περιλαμβάνει ακόμα πολλά στοιχεία περί ναυσιπλοΐας γενικότερα αλλά και περί της κοινωνικής ζωής στον Ελληνικό, και κύρια στο νησιωτικό χώρο. Η ναυσιπλοΐα χρησιμοποιείται ως μονοπάτι σύνδεσης των ιστορικών γεγονότων μεταξύ τους και με την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, ενώ αποτελεί και διαχρονικά ένα σημαντικό αυτόνομο γνωστικό τομέα για τον Ελληνικό χώρο.

Joomla templates by a4joomla