Εντυπο βεβαίωσης σεμιναρίων

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 06:40
Εμφανίσεις: 7912

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στα σεμινάρια θα πρέπει α) να υπογράφουν στην κατάσταση ονομάτων που θα υπάρχει σε κάθε σεμινάριο β) να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συμμετοχής, να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και είτε να τη στέλνουν υπηρεσιακά είτε να την παραδίνουν την ώρα του σεμιναρίου για υπογραφή.

Στη συνέχεια οι βεβαιώσεις θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους με την υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Αποθηκεύστε το αρχείο της βεβαίωσης.