Σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας, 18-19/3

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2015 10:26
Εμφανίσεις: 872

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των εκπαιδευτικών οι οποίοι εκπονούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων για το σχ. έτος 2014-15 η Δ΄Διεύθυνση ΔΕ Αθήνας σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου και τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει εξάωρο σεμινάριο βιβλιοθηκονομικής υποστήριξης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με κεντρικό θέμα την πληροφοριακή παιδεία.

Θεματολογία

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η σωστή χρήση της πληροφορίας αποτελούν κρίσιμες δεξιότητες στις σύγχρονες κοινωνίες, που βασίζουν την ευημερία τους στην ανάπτυξη νέας γνώσης. Για την ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων, κυρίως οι βιβλιοθήκες, αλλά και άλλοι οργανισμοί παγκοσμίως, αναπτύσσουν ειδικά σεμινάρια ? εργαστήρια Πληροφοριακής παιδείας, για διάφορες ομάδες κοινού. Συγκεκριμένα, λέγοντας πληροφοριακή παιδεία (Information literacy) εννοούμε το σύνολο των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στις μέρες μας, για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πότε υπάρχει πληροφοριακή ανάγκη και για να μπορούμε να αναζητούμε σωστά, να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε, να συνδυάζουμε και να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε.

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με μια υπερ-αφθονία πληροφορίας, την οποία καλούνται να τιθασεύσουν προκειμένου να δημιουργήσουν εκπαιδευτικούς πόρους, ή αναζητώντας τη γνώση από προσωπικό ενδιαφέρον. Το σεμινάριο στοχεύει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να δράσουν ως πολλαπλασιαστές, υλοποιώντας -σε συνεργασία με τους βιβλιοθηκονόμους- αντίστοιχη επιμόρφωση για μαθητές, ώστε να επεκταθεί η μάθηση πέρα από τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για μια κοινωνία πληροφορημένων πολιτών.

Συγκεκριμένα, μέσα από το σεμινάριο αυτό, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα γνωρίσουν:

?τις μορφές υλικού, τις πηγές άντλησης πληροφοριών και τη μεθοδολογία έρευνας μέσα σε μια βιβλιοθήκη,

?τους τρόπους οργάνωσης της πληροφορίας σε μια βιβλιοθήκη, αλλά και σε ηλεκτρονικές πηγές, οι οποίες δίνουν έμφαση στη δόμηση των πληροφοριών, όπως π.χ. σε μια βάση δεδομένων ή σε μια θεματική πύλη, σε αντιπαράθεση με τον αδόμητο τρόπο παροχής πληροφοριών του Διαδικτύου,

?τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, να τις αξιολογούν με βάση την αυθεντικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία τους, να τις συνδυάζουν και να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

 

Τόπος και χρόνος υλοποίησης

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε δύο συναντήσεις:

1)      Η πρώτη συνάντηση θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου: ώρες 17:00 ? 20:00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387, 17564 Παλαιό Φάληρο (έναντι παλαιού Ιπποδρόμου)

Τηλ. 210 9469600 (κέντρο) (είσοδος από οδό Πεντέλης 11) www.eugenfound.edu.gr

 

2)      Η δεύτερη συνάντηση θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου: ώρες 17:00 ? 20:00 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης. Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Τηλ. 210-9201354, 9201405, 9201001(κέντρο)

http://www.library.panteion.gr/

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων  και  Επιλογής Επιμορφούμενων

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή  στο  επιμορφωτικό σεμινάριο (μόνο ηλεκτρονικά) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα πατώντας (ctrl+click) πάνω στον ενεργό σύνδεσμο: http://bit.ly/biblio-18-19

(Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει, συνιστάται η αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου στη γραμμή διευθύνσεων του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (Internet Explorer, Mozilla, GoogleChrome, κτλ).

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 16.00 της 9ης Μαρτίου  και θα συνεχιστεί έως τις 16.00 της  13ης Μαρτίου 2015. Το σεμινάριο προϋποθέτει μία εξοικείωση με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και για αυτό το λόγο θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄επιπέδου. Επίσης προτεραιότητα θα έχουν όσοι υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα κατά την τρέχουσα περίοδο, όπως και όσοι υλοποιούν για πρώτη φορά σχετικό πρόγραμμα. Οι επιλεχθέντες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν μέσω  της ιστοσελίδας των πολιτιστικών θεμάτων για την επιλογή τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4419-libr-literacy.pdf)4419-libr-literacy.pdf[Εγκύκλιος 4419/5-3-2015]219 kB