Εγκύκλιος σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2015-16

Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 08 Νοεμβρίου 2015 10:43
Εμφανίσεις: 1121

Επισυνάπτονται :

  1. η εγκύκλιος σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2015-16 αρ. πρωτ. 178852/ΓΔ4/6-11-2015 καθώς και:

  2.  επεξεργάσιμο αρχείο του σχεδίου υποβολής,

  3. υπόδειγμα πρακτικού συλλόγου διδασκόντων.

Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί ο τόπος και ο χρόνος του σεμιναρίου ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Παρακαλείσθε να μην στείλετε αίτηση συμμετοχής, πριν προηγηθεί η ενημέρωση, καθώς οι φάκελοι υποβάλλονται με ελλείψεις και δημιουργούνται δυσλειτουργίες.

Υπενθυμίζουμε τα εξής:
Α) Ο πλήρης φάκελος περιλαμβάνει :

  1.  συμπληρωμένο το έντυπο υποβολής προγράμματος,

  2. θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων καθώς και

  3. κατάσταση  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

Β) Ο κατάλογος των μαθητών επιδέχεται επικαιροποίηση εντός του πρώτου μήνα λειτουργίας  του προγράμματος και μόνον. Για αυτό τον λόγο προτείνεται να επισυνάπτεται η κατάσταση μαθητών  στο πρακτικό του συλλόγου, ώστε σε πιθανή επικαιροποίηση να μην ξαναγράφεται νέο πρακτικό. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Γ) Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων.

Δ) Κάθε εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ως αναλαμβάνων. Οι καθηγητές μπορούν να αναλάβουν ένα πρόγραμμα και να συμμετέχουν σε άλλο ένα.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (178852.pdf)178852.pdf[Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων 2015-16]793 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (praktiko-2015.doc)praktiko-2015.doc[Υπόδειγμα πρακτικού συλλόγου διδασκόντων]31 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (sxedio-ypovolis-15.doc)sxedio-ypovolis-15.doc[Πρότυπο σχεδίου υποβολής προγράμματος]51 kB