Ανακοινοποίηση απόφασης έγκρισης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2014-15

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 12:24
Εμφανίσεις: 2031

Μετά τη διαβίβαση από το ΙΤΥΕ Διόφαντος των αιτήσεων προγραμμάτων e-twinning επισυνάπτεται η ανακοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους πίνακες ενυπόγραφα.

Θα πρέπει στη συνέχεια να ελέγξουν τις ώρες που τους έχουν ανατεθεί λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  1. Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων καθηγητών του σχολείου, που εγκρίνει το πρόγραμμα.

  2. Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δυο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς, με εξαίρεση αυτούς των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, οι οποίοι λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικού δυναμικού στους εν λόγω κλάδους δεν δικαιούνται συμπλήρωση ωραρίου και αντ? αυτής θα λαμβάνουν δίωρη υπερωριακή αποζημίωση ανά εβδομάδα. Η συμπλήρωση ωραρίου αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ή εναλλακτικά κατανέμεται σε δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου.  Για κάθε εκπαιδευτικό το ανώτατο όριο συμπλήρωσης ωραρίου από υλοποίηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ορίζεται σε δύο ώρες.

  3. Κάθε εκπαιδευτικός της Δ/θμιας Εκπ/σηςμπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ως αναλαμβάνων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα 1-4 εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του αναλαμβάνοντος.

  4. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχει ανάγκη μεταβολής στοιχείων των πινάκων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο προγραμμάτων μέχρι την Τρίτη 4/11.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ANAKOIN-21632EGKRISH_SXOL.DRAST1415.pdf)ANAKOIN-21632EGKRISH_SXOL.DRAST1415.pdf[Ανακοινοποίηση απόφασης 21632/30-10-2014]957 kB