Διατύπωση στόχων

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012 18:46
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012 18:34
Εμφανίσεις: 871

Οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίζονται στα πλαίσια του διδακτικού σκοπού και τον εξειδικεύουν. Οι διδακτικοί στόχοι περιγράφουν με ακρίβεια τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο, παρατηρήσιμο και συνεπώς ελέγξιμο ώστε να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται.

Για στόχους που αφορούν γνώσεις

Για στόχους που αφορούν δεξιότητες

Για στόχους που αφορούν στάσεις

Αναγνωρίζω

Αποδεικνύω

Αμφισβητώ

Απαριθμώ

Επιλύω

Εφαρμόζω

Αντιπαραθέτω

Διορθώνω

Αποδέχομαι

Διαχωρίζω

Εφαρμόζω

Παροτρύνω

Επιλέγω

Ελέγχω

Απορρίπτω

Εξηγώ

Θέτω

Προτιμώ

Κατατάσσω

Επαληθεύω

Υιοθετώ

Κατηγοριοποιώ

Επεξηγώ

Υποκινώ

Κατονομάζω

Σχεδιάζω

Υποστηρίζω

Περιγράφω

Συμπληρώνω

Ενθαρρύνω

Προσδιορίζω

Χρησιμοποιώ

Εκτιμώ

Συγκρίνω

Επιλέγω

Διερωτώμαι

Συσχετίζω

Οργανώνω

Αρνούμαι

Ταξινομώ

Επιδεικνύω

Συντάσσω

Συμπέρασμα: Όταν οι σκοποί αναλυθούν με λεπτομέρεια, και να αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν ή να μετρηθούν, τότε έχουμε στόχους.

Στους εκπαιδευτικούς στόχους προτιμούμε να δηλώνεται η αναμενόμενη συμπεριφορά του μαθητή.

Κριτήρια για την διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων

Οι στόχοι μας να είναι: